QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI VD STORE

A. Mua trực tiếp tại Cửa Hàng :

1. Tư vấn và xem hàng

2. Xuất phiếu bán hàng

3. Thanh toán

4. Xuất hàng

5. Đóng hàng, giao hàng nếu quý khách yêu cầu

6. Nhận phản hồi, bảo hành (xem thêm Chính sách bảo hành).

7. Nhận trả hàng miễn phí trong vòng 24h (có quy định trong phần đổi trả hàng )

B. Đặt hàng Online qua Website:

1. Tư vấn

2. Xác nhận đơn hàng

3. Thanh toán

4. Xuất hàng và đóng gói (kèm hóa đơn – nếu cần)

5. Gởi hàng

6. Nhận phản hồi, bảo hành (xem thêm Chính sách bảo hành).